Tilbage til Værker
Back to Works

Foto: Ole Akhøj
"Keramiske Kategorier", modelleret, glaseret stentøj, højde ca. 20 cm.
Fra udstilling i en WWII-bunker i København, med udstillingsgruppen "KeramikUnderJorden". 2004

”Ceramic Categories”, hand build, glazed stoneware, height app. 20 cm.
From an exhibition in a WWII bunker in Copenhagen with the ceramic group "KeramikUnderJorden".
2004.

Foto: Ole Akhøj
En serie af tilsyneladende banale opsats- og vaseformer, der alle dog afviser en mulig funktion, ved enten, som "vaserne": at være helt lukkede, eller for "opsatsernes" vedkommende: at være åbne i begge ender.

Bunkerens rum føjer sig ind under, hvad vi forbinder med et arkitektonisk rum - en indretning som kommer ud af vores kulturs tradition for rumkonstruktion. Samtidig er den blottet for indhold og dermed reference. Med sig ned i denne tomme verden, bringer mine værker vores traditions kendetegn i deres formgivning og materiale. Hvor bunkeren er uden indhold, er mine værker uden funktionsmulighed, de henter deres velkendthed/ reference fra en brugsting - vasen eller opsatsen, men frasiger sig samtidig den på forhånd definerede (brugs-) identitet.

A series of seemingly banal pedestal- and vase shapes. They all reject their potential function, in the case of the “vases” by being completely sealed off, and in the case of the “pedestals” by having an open top and bottom. The idea is to show the ceramic category without being it.

Vægobjekter, glaseret stentøj, længde 29 cm.
wall pieces, glazed stoneware, length 29 cm.

Tilbage til Værker
Back to Works