Tilbage til Værker
Back to Works

Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgren
Fad med træstruktur, glaseret stentøj, længde 37 cm. 2005.

I dekorationen beskæftiger jeg mig med den kulturelle brug af naturen som det traditionelt vedtagne "skønhedsemne" og ornamentforbillede. Modsætningen mellem motivverdenen og fremstillingsformen optager mig - naturens kaos underordnet menneskets ordenskabende fortolkning. Fadets dekoration er en formel undersøgelse af, hvordan naturens "vilkårlige" strukturer kan organiseres i et forenklet system, endvidere reduceres til en ren symbolbrug.

Dish with wood structure, glazed stoneware, length 37 cm. 2005.

In my work with decoration, I address the cultural use of Nature as the traditionally agreed-upon “topic of beauty” and model ornament. I am interested in the contrast between the world of motifs and the approach to production – Nature’s chaos subordinated to man’s interpretation and the order it imposes. The decoration of the dish is a formal study of the way in which Nature’s seemingly random structures can be organised in a simplified system and thus reduced to pure symbolism.