Tilbage til Værker
Back to Works

Vægobjekter, modelleret, glaseret porcelæn. Fra udstilling hos Ann Linnemann Studie Galleri, København 2011.

Objects for the wall, hand build, glazed porcelain. At Ann Linnemann Studio Gallery, Copenhagen 2011.

Blade placeret på væggen i et grid. Udgør som en slags ”artstavle” et katalog over mønstre og formgivningsmuligheder. På denne måde bruges bladet mere eller mindre figurativt mellem klassisk naturgengivelse og ren form.

Leaves placed on the wall in a grid. Presents as a kind of "species-board" a catalog of patterns and design options. In this way the leaf is used more or less figuratively between classical representation of nature and pure form.

Tilbage til Værker
Back to Works