Tilbage til Værker
Back to Works

Vægobjekter, modelleret, glaseret porcelæn. Fra udstilling hos Ann Linnemann Studie Galleri, København 2010.

objects for the wall, hand build, glazed porcelain. At Ann Linnemann Studio Gallery, Copenhagen 2010.