En serie af vægobjekter der er forskellige variationer over hår.
Hår er interessant for mig fordi det både er nært og personligt, og universelt. Jeg ser frisuren som et billede der udtrykker vores kultur: kultiveringen af den natur vi er som mennesker – håret der via frisuren civiliseres.


A series of objects for the wall. It is different variations of hairdos or fur.
To me hair is interesting because it at the same time is both personal and universal. I regard the hairdo as an image that expresses our culture: the cultivation of the nature in human beings – the hair being civilized by the hairdo.