Keramiker Marianne Nielsen - Tallerkener, 2008
Tallerkner, glaseret porcelæn, diameter 27 cm. 2008.
Foto: Ole Akhøj
Plates, glazed porcelain, diametre 27 cm. 2008.


Tallerknerne tager udgangspunkt i folklore, set som den almindelige og folkelige æstetik og formgivningsstradition – en slags popkultur der er fastlagt gennem traditionens lange brug. Det kan være fletninger, garnnøgler og nyere ting som en soft ice, eller måden hanken sidder på en kop. Genstande der enten er definerede af deres enkle brugsformål eller af deres fremstilling – den konkrete fremstillingsteknik eller fremstillingsformen for skønhedssymboler, som muslingeskaller og tovværk. Disse er trådt ud af deres naturalistiske form, og er blevet ornamentbegreber.
Emnerne er så banalt velkendte, at de bliver karakteristiske og universelle i vores kultur. De er medvirkende til vores æstetiske forståelse.

I mine værker forsøger jeg at mime brugen af disse, nærmest ikonagtige elementer. At skabe et nyt rum for emnerne ved at bryde deres vante sammenhæng, materiale eller anvendelsesmåde.
Tallerknerne har en overdreven dekoration, der således overskrider sit vante forhold og bliver et selvstændigt element. En forskel som bryder usynligheden i det vante, og herved lader emnet ”pege på sig selv”.The plates take their starting point from a folkloristic theme. A sort of pop culture that has been established through long-standing tradition. This may involve braids, balls of yarn, or the placement of a handle on a cup. Objects that are either defined by simple practical purposes or by their mode of production – whether it be the specific production technique or the portrayal of symbols of beauty, such as sea shells or cordage. They have stepped out of their naturalist form and become ornamental concepts – universal in our culture. They contribute to our aesthetic understanding. I want to set focus on these important, but nevertheless almost invisible items.