Keramiker Marianne Nielsen - Fad med træstruktur, 2002, foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen
Fad med træstruktur, glaseret stentøj, længde 37 cm. 2005.
Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgren
Dish with wood structure, glazed stoneware, length 37 cm. 2005.

I dekorationen beskæftiger jeg mig med den kulturelle brug af naturen som det traditionelt vedtagne “skønhedsemne” og ornamentforbillede. Modsætningen mellem motivverdenen og fremstillingsformen optager mig – naturens kaos underordnet menneskets ordenskabende fortolkning. Fadets dekoration er en formel undersøgelse af, hvordan naturens “vilkårlige” strukturer kan organiseres i et forenklet system, endvidere reduceres til en ren symbolbrug.


In my work with decoration, I address the cultural use of Nature as the traditionally agreed-upon “topic of beauty” and model ornament. I am interested in the contrast between the world of motifs and the approach to production – Nature’s chaos subordinated to man’s interpretation and the order it imposes. The decoration of the dish is a formal study of the way in which Nature’s seemingly random structures can be organised in a simplified system and thus reduced to pure symbolism.