Rendez-vous mellem ukrudt og kulturplante. Modelleret og glaseret stentøj, 2019.

Rendez-vous between weed and cultivated plant. Handbuild and glazed stoneware, 2019.