Fjer interesserer mig fordi de er blevet, og stadig bliver brugt på mange måder i alle kulturer, både symbolsk, æstetisk og praktisk.
Når fjer isoleres fra fuglen, forsvinder dens naturlige formål. Jeg ser næsten den enlige fjer som værende overgået fra at være natur til at blive en kulturgenstand. Ved at lave en fjer i keramik, ønsker jeg at vise dette. At skabe et billede der beskriver fjeren/ naturen i kulturen.

Min nogenlunde naturtro gengivelse af fjer kommer ud fra et ønske om at skildre dem så rent som muligt. Det er fjeren som objekt der har hovedrollen. En imitation der viser at det er det den er – fjerene forskyder sig fra udgangspunktet ved en opskalering i størrelse, og forenkling i fremstillingen, hvor ribberne både er struktur og mønster.

Overgangen fra naturgenstand til vores tingslige verden, hvor form bliver til formgivning og farver bliver til dekoration, er essensen i mit arbejde med at skildre naturgenstande.


Feathers interest me because they have been and still are used in many ways in all cultures, both symbolic, aesthetic and practically.
When the feather is isolated from the bird its natural purpose disappears. I see the single feather as almost being passed from being nature to become an artefact. By making a feather in ceramics, I want to show this. To create an image that describes the feather / nature in the culture.

My fairly faithful reproduction of feathers comes out of a desire to portray them as clear as possible. It is the feather as an object that has the main role. An imitation that shows that this is what it is. The feathers shift from their starting point by a scaling in size and simplicity of the representation, where ribs are both structure and pattern.

The transition from the natural object to our material world where form becomes designs and colours are decoration, is the essence of my work to depict natural objects.