Blade placeret på væggen i et grid. Udgør som en slags ”artstavle”, et katalog over mønstre og formgivningsmuligheder. På denne måde bruges bladet mere eller mindre figurativt mellem klassisk naturgengivelse og ren form.


Leaves placed on the wall in a grid. Presents as a kind of “species board” a catalog of patterns and design options. In this way the leaf is used more or less figuratively between classical representation of nature and pure form.