Margueritter er blevet forskudt – og har dermed fordoblet sig til at være både motiv og mønster. En forskydning mellem det genkendelige og noget nyt. En delvis opløsning af margueritten – det er ikke en marguerit og det er en marguerit.

Med margueritte – vægobjekterne har jeg arbejdet på en mere formel måde, hvor motivet er blevet forenklet. Glasuren og især leret er blevet mere stofligt og spiller en tydeligere rolle som materiale. Værkerne har fået en tyngde der kontrasterer blomstermotivet. Den meget naturtro gengivelse er forsvundet til fordel for en forenklet fremstilling og skalering i størrelse, som lægger grafisk kvalitet til formen.


Daisies have been shifted – and have thus doubled to be both motif and pattern. A shift between the recognizable and something new.

With the Daisy wall pieces I have worked in a more formal and clear way. The glaze and especially the clay has become more substantial and plays a stronger role as material. The works have been given a weight that contrasts the floral motif. The very lifelike reproduction has disappeared in favor of a simplified presentation and scaling in size, which adds graphic quality to the shape.