Udstilling på Clay Keramikmuseum Danmark, med udgangspunkt i Effie Hegermann-Lindencrone (1860 – 1945) og Fanny Gardes (1855 – 1928) arbejde for Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik.

I Effie H-L’s værker kan man se krukken som en begrundelse eller ramme for at modellere planter. Krukken virker mest til at være med fordi den skal angive værkkategorien. Hvad sker der med planten, hvis man fjerner krukken? Hvordan får man helt konkret planten til at stå, og hvordan bliver planten et værk i egen ret?

Mine ”plantekonstruktioner” bliver, i modsætning til en krukke, bygget op indefra eller fylder et rum ud. Her er det den indre verden som definerer rummet, ikke en væg, som hos krukken.

Medudstillere: Manuel Canu og Malene Hartmann Rasmussen.


Nature. Traces & Reflections

Exhibition at Clay Museum of Ceramic Art Denmark, based on the works of Effie Hegermann-Lindencrone (1860 – 1945) and Fanny Garde (1855 – 1928) at the porcelain factory Bing & Grøndahl.

In Effie H-L’s works, one can see the jar as a justification or framework for modelling plants. The jar seems mostly to be included because it indicates the work category. What happens to the plant if the jar is removed? How can one make the plant stand upright, and how does the plant become a work in its own right?

My “plant constructions” are, unlike a jar, built from the inside or they fill out a space. It is the inner world that defines the space, not a wall as in the jar.

Co – exhibitors: Manuel Canu and Malene Hartmann Rasmussen.