Gruppeudstilling på Peach Corner Gallery

Naturen ses med vores øjne, og allerede da, ændrer den sig og får mening og relation til mennesket. Til ”By og Land” har jeg arbejdet med meget enkle bladmotiver, som med simple greb trækkes ind i et kulturelt udtryk. Bladet vedbliver at være blad, men bliver også til noget nyt – det udtrykker lige dele natur og kultur.

Medudstillere: Ann Linnemann, Inger Heebøll og Paul Scott.