Fra udstillingen HJEMLIGHED, som blev vist i et privat hjem i København.
Med udstillingen undersøger en gruppe kunsthåndværkere, arkitekter, designere og billedkunstnere, hvordan værker påvirkes af de rammer, de indsættes i. Gruppens medlemmer har arbejdet individuelt med temaet hjemlighed.

Kunsthåndværk ses traditionelt som genstande med en brugsfunktion og har haft sin naturlige placering i hjemmet. Faget har imidlertid flyttet sig mod en mere bred og kunstnerisk reflekterende tilgang, der ofte præsenteres i et traditionelt gallerirum. Men hvad sker der når den type kunsthåndværk flyttes tilbage i den hjemlige kontekst?


Vessels. From the exhibition HOMELINESS, 2015.